WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH I SPOŁECZNYCH DROGĄ DO ZATRUDNIENIA

Projekt „Współpraca przedsiębiorstw prywatnych i społecznych- drogą do zatrudnienia”  realizowany jest przez Fundację Biznes i Prawo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PROMETEO na podstawie umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

TERMIN REALIZACJI:  od  2017-01-01 do: 2018-12-31

 

Celem głównym projektu jest poprawienie jakości funkcjonowania współpracy przedsiębiorstw społecznych z przedsiębiorstwami prywatnym w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia poprzez transfer, adaptację i wdrożenie nowego rozwiązania na terenie woj. podlaskiego (z możliwością wdrożenia go na terenie całej Polski) przy współpracy z partnerem zagranicznym z Włoch.

 

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do 2 grup: przedsiębiorstw społecznych (w tym Lider), przedsiębiorstw prywatnych oraz ich przedstawicieli.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem 60

Przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem 30

 

W projekcie weźmie udział: 15 przedsiębiorstw społecznych i 15 prywatnych z woj. podlaskiego (w tym po 2 przedstawicieli z każdej jednostki). W wyniku realizacji projektu opracowane zostanie nowe rozwiązanie, które kolejno zostanie wdrożone przez przedsiębiorstwa społeczne i prywatne (30 szt.).

POBIERZ: MODEL WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH I SPOŁECZNYCH

REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH I SPOŁECZNYCH- DROGĄ DO ZATRUDNIENIA”. Nabór prowadzony będzie w terminie od 01.01.2018 do 31.03.2018 drogą mailową, telefonicznie bądź osobiście.

Niezbędne informację będą udzielane w biurze projektu bądź telefonicznie:
ul. Warszawska 44/1, III Piętro
15-077 Białystok

Dane kontaktowe:
Tel/Fax. +48 (85) 732 02 58
Tel. Kom. +48 501 514 055

 

HARMONOGRAM WSPARCIA

Terminy szkoleń: od 06.08.2018 do 06.09.2018

Terminy doradztwa: 10.08.2018 do 24.09.2018

Skip to content