Fundacja Biznes i Prawo

ul. Józefa Karola Puchalskiego 15
15-197 Białystok

Adres korespondencyjny:
ul. Warszawska 44/1, III Piętro
15-077 Białystok

Dane kontaktowe:
Tel/Fax. +48 (85) 732 02 58
Tel. Kom. +48 501 514 055

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi świadomości obywatelskiej wśród osób fizycznych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe podmiotów z sektora finansów publicznych, sektora prywatnego i pozarządowego poprzez działania edukacyjne, doradcze i wydawnicze.

Kadra zarządcza Fundacji posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Aktualnie realizowane projekty:

 

Dotychczas zrealizowała ponad 30 takich projektów m.in.:

Obecnie Fundacja jest partnerem w projektach:

  • Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – jeden z największych projektów POKL w woj. Podlaskim – wartość projektu to blisko 6 mln złotych. Celem projektu jest wsparcie 140 Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz 120 osób bezrobotnych z terenu miasta Białystok oraz powiatów białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. W ramach projektu uczestnikom projektu zapewnia się wsparcie doradcze, szkolenia, usługi oraz dotacje.
    www.przedsiebiorczepodlasie.pl
  • PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego. Innowacyjnym celem projektu jest wypracowanie, upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu polityki w województwie podlaskim kompleksowego produktu, który składa się z ulepszonych bądź nowych rozwiązań w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego z NGO tj. produkt finalny oraz strategii wdrażania produktu finalnego.
    www.europartner-akie.pl/kontraktowanieuslug/

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe za rok 2017. POBIERZ

Sprawozdanie finansowe za rok 2016. POBIERZ

Sprawozdanie finansowe za rok 2015. POBIERZ

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze lub złóż zapytanie w formularzu kontaktowym

 

Skip to content