Przygotowywanie wniosków o dofinansowania na założenie i rozwój firmy:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
  • Programu Leader
  • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW)
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP)
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)
  • dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP)

Poznaj naszych ekspertów do spraw dotacji:

Paweł Backiel

Project Manager, trener, doradca, ekspert w kilkudziesięciu projektach współfinansowanych w ramach EFS. Członek Komitetów Monitorujących: KM PO Wiedza Edukacja Rozwój, KM Polska Wschodnia.

Krzysztof Mnich

Project Manager w kilku projektach dofinansowanych ze środków europejskich. Pełni funkcję trenera oraz doradcy biznesowego w wielu instytucjach na terenie kraju. Współautor Strategii Polski Wschodniej – Wspólne Potencjały Rozwoju. Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze lub złóż zapytanie w formularzu kontaktowym

 

Skip to content