Założony w 1941 r. Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA)) jest najstarszą i największą na świecie organizacją skupiającą audytorów wewnętrznych. Skupia na całym świecie ponad 170 000 osób zrzeszonych w blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych.

W Polsce IIA jest reprezentowany przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Rolą Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych jest upowszechnianie idei i roli audytu wewnętrznego, promowanie stosowanie Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, w celu zapewnienia aktywnej działalności Stowarzyszenia oraz korzystnych warunków dla należytej aktywności członków Stowarzyszenia i integracji środowiska Zarząd może, z własnej inicjatywy lub na wniosek 10 zainteresowanych członków, powołać zespoły, rady lub koła.

Założycielem Podlaskiego Koła II A jest Krzysztof Mnich. W ramach jego działności realizowano m.in. projekt skierowany do pracowników administracji publicznej – „Kontrola zarządcza – nowoczesne narzędzie zarządzania sektorem publicznym

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze lub złóż zapytanie w formularzu kontaktowym

 

Skip to content