Rozpoczęcie II naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu ,,Czas na zmianę! Czas na biznes!’’

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu II naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu ,,Czas na zmianę! Czas na biznes!’’.

Dokumenty należy składać w terminie od 27-01-2020 do 14-02-2020

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer

(85) 732 02 58

lub osobiście w biurze Fundacji Biznes i Prawo

mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro)

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu – POBIERZ

Formularz rekrutacyjny – POBIERZ

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – POBIERZ

 

KLIKNIJ TUTAJ aby przejść do strony projektu w celu pobrania dokumentów.

 

UWAGA: w terminie naboru uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

 

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pn. Czas na zmianę! Czas na biznes! realizowanego przez Fundację Biznes i Prawo zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do

 

Biuro projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes!”,

Fundacja Biznes i Prawo,

Kasztanowa 8, 16-100 Sokółka.

 

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura projektu otwartego we  wtorki oraz czwartki  w godzinach od 8.00 do 11.00.

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.Skip to content