Rozpoczęcie I naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu ,,Postaw na przedsiębiorczość!’’.

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu I naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu

,,Postaw na przedsiębiorczość!’’.

Dokumenty należy składać w terminie od 29-11-2021 do 24-12-2021

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać

dzwoniąc pod numer 661 048 360

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu – POBIERZ

Formularz rekrutacyjny – POBIERZ

 

UWAGA: w terminie naboru uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

 

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pn. Postaw na przedsiębiorczość! realizowanego przez Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o. o.

 

zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do

Biura projektu „Postaw na przedsiębiorczość!”,

Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o. o.

Stawiskowska 59, 18-421 Piątnica Poduchowna

 

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura projektu  otwartego we  wtorki oraz czwartki  w godzinach od 8.00 do 11.00.

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.Skip to content