ROZEZNANIE RYNKU na przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 11 Uczestników/czek projektu „Postaw na aktywność – zdobądź pracę!”

W związku z realizacją projektu „Postaw na aktywność – zdobądź pracę!”

nr: RPPD.07.01.00-20-0192/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Numer naboru RPPD.07.01.00-IZ.00-20-004/17

 

POBIERZ OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMISkip to content