Kontrola zarządcza

Range of industries

Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o. w partnerstwie ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zapraszają do udziału w projekcie KONTROLA ZARZĄDCZA. Celem głównym projektu jest rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności dla 250 uczestników poprzez przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu stosowania nowych przepisów prawnych z kontroli zarządczej i audytu, które przeprowadzone będą w 20-sty dziesięcioosobowych grupach, w przeciągu 18 miesięcy trwania projektu.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2010 r. do 30.03.2012 r.

Strategic & tactical planning

Our renowned coaching programs will allow you to:

  • Work fewer hours — and make more money
  • Attract and retain quality, high-paying customers
  • Manage your time so you’ll get more done in less time
  • Hone sharp leadership skills to manage your team
  • Cut expenses without sacrificing quality
  • Automate your business, so you can leave for days, weeks, or even months at a time

Strategy development

  • One
  • Two
  • Three

You can transform your business to a revenue-producing asset that lets you work as much or as little as you want.

Research beyond the business plan

Good strategy is the antidote to competition. Strategic thinking is the process of developing a strategy that defines your value proposition and your unique value chain. This process includes market and competitive research as well as an assessment of the company’s capabilities and the industry forces impacting it.

Good strategy is the antidote to competition. Strategic thinking is the process of developing a strategy that defines your value proposition and your unique value chain. This process includes market and competitive research as well as an assessment of the company’s capabilities and the industry forces impacting it.

Good strategy is the antidote to competition. Strategic thinking is the process of developing a strategy that defines your value proposition and your unique value chain. This process includes market and competitive research as well as an assessment of the company’s capabilities and the industry forces impacting it.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

Skip to content