Przygotowywanie wniosków o dofinansowania na założenie i rozwój firmy:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
  • Programu Leader
  • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW)
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP)
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)
  • dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP)

Poznaj naszych ekspertów do spraw dotacji:

Paweł Backiel

Project Manager, trener, doradca, ekspert w kilkudziesięciu projektach współfinansowanych w ramach EFS. Członek Komitetów Monitorujących: KM PO Wiedza Edukacja Rozwój, KM Polska Wschodnia.

Krzysztof Mnich

Project Manager w kilku projektach dofinansowanych ze środków europejskich. Pełni funkcję trenera oraz doradcy biznesowego w wielu instytucjach na terenie kraju. Współautor Strategii Polski Wschodniej – Wspólne Potencjały Rozwoju. Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

W pisaniu wniosków doradzą Ci:

Ewa Łukaszuk

e-mail: mpips.finanse@gmail.com
tel. 85 732 02 58

Autorka kilkunastu projektów z obszaru umiejętności i rozwiązań miękkich. Koordynator projektów współfinansowanych z UE. Od wielu lat tworzy biznesplany dla małych i mikro przedsiębiorstw.

Ewelina Piekarska

e-mail: inkubator.finanse@gmail.com
tel. 85 732 02 58

Specjalista w zarządzaniu finansami. Dokonuje analiz finansowych opartych na instrumentach rachunkowości zarządczej, formułuje na ich podstawie wnioski i rekomendacje. Autorka projektów finansowanych przez Komisję Europejską.

Krzysztof Topczewski

e-mail: tk.doradztwo@gmail.com
tel. 570-747-170

Specjalista ds. pozyskiwania dotacji na rozwój firm, organizacji pozarządowych. Autor projektów współfinansowanych z UE oraz programów grantowych.

placeholder
Klienci

Dbamy o naszych klientów biznesowych, jak naszej działalności. My myślimy i działamy jak partnerzy biznesowi. Dzielimy aspiracja dla naszych klientów, zrozumieć ich rzeczywistość i wyrównać nasze zachęty ze swoimi celami – żeby wiedzieć, że jesteśmy wspólnie wiele osiągnąć.

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze lub złóż zapytanie w formularzu kontaktowym

 

Skontaktuj się z naszym konsultantem?